Kinnekulleträffen 2020

Kinnekulleträffen - Yamaha Trolling Cup -20
STM #5 Fredagen den 17 april, 07:30 - 17:00
Lördagen den 18 april, 07:00 - 17:00
Söndagen den 19 april, 07:00 - 15:00

Kinnekulleträffens Officiella Infosida - http://kinnekulletraffen.blogspot.se/


lördag 22 april 2017

Lördagens fiske är inställt

Skepparmöte 20170422, klockan 10:00
 
Anssi och Peter från Sportfiskarna informerade
 
Anssi informerade om Sportfiskarnas tävlingsverksamhet
 
Peter informerade om vikten av rapportering av
fångad fisk, även bomturer är viktiga att rapportera.
Utan denna data försvåras förvaltningen av Vänern!
 
Peter har med sig en pit tag-scanner som kommer
användas vid trollingtävlingar i Vänern framöver,
med denna utrustning kan pit tag-märkningen som
finns i den märkta fiskens buk scannas.
Det blir intressant att se om någon märkt fisk
kommer fångas vid Kinnekulleträffen!
 
Alla deltagande team har fått en rapporteringsblankett
i startpåsarna, vi hoppas på hög rapporteringsfrekvens,
det är lika viktigt att rapportera en bomtur som en tur
med sex blanka i lådan!!
 
 
 
 
86 team är anmälda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar